Webshop Pretplata O kavama PONUDA ZA FIRME
O nama B2B FAQ

Plaćanje i dostava

Plaćanje

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

U slučaju da uplata ne bude izvršena u roku od 24 sata od trenutka narudžbe nego nakon proteka roka od 24 sata, Arabica Gang, zajednički obrt za trgovinu, vl. Antonela Bokan i Igor Ikač (u nastavku: Arabica Gang) će vam poslati odabrani proizvod samo ako isti bude dostupan u datom trenutku. Ako odabrani proizvod ne bude dostupan, Arabica Gang će vam ponuditi zamjenski proizvod dostupan u tom trenutku. Ako, pak, kupac (u nastavku: Kupac) ne pristane na zamjenski proizvod, Arabica Gang će vam vratiti uplaćena sredstva umanjena za trošak bankarske transakcije.

Kod plaćanja tromjesečne i godišnje Pretplate na kavu, potrebno je uplatiti cijeli iznos pretplate jednokratno i to u roku od 24 sata od trenutka narudžbe Pretplate. Mjesečna pretplata se naplaćuje iz mjeseca u mjesec do otkazivanja.

Sve prikazane cijene ne uključuju PDV. Prema članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) Arabica Gang, zajednički obrt za trgovinu oslobođen je plaćanja PDV - a. Račun ćemo dostaviti e-mailom nakon što izvršite uplatu odabranih proizvoda.

Dostava

Kada je uplata uredno izvršena i vidljiva na našem računu, Arabica Gang će započeti s procesom isporuke naručenih proizvoda (e-trgovina).

Napominjemo da dostavu naših proizvoda vršimo na području Republike Hrvatske. Isporuka naših proizvoda se obavlja preko A10 d.o.o., (u nastavku „MBE“ ili „Dostavljač“) koji proizvode dostavlja od ponedjeljka do petka. Isporuka će uslijediti najkasnije u roku 7 radnih dana od vidljive uplate sredstava na našem računu. Informacije o statusu paketa Kupac može dobiti putem e-maila dostava@mbe.hr.

U slučaju plaćanja Pretplate, proizvod će vam biti poslan na mjesečnoj razini najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu.

Arabica Gang neće biti odgovoran za eventualne izmjene u rasporedu dostave od strane Dostavljača.

Dostavljač će vam u obliku SMS poruke ili putem e-maila poslati obavijest o vremenskom okviru dostave. U slučaju neuspješne dostave, Dostavljač će primatelju paketa ostaviti Obavijest o neuspješnoj dostavi te paket ostaviti u najbližem poštanskom uredu gdje će se moći pokupiti u sljedećih 5 radnih dana. Ukoliko se primatelj paketa ne javi u navedenom roku, isti se vraća pošiljatelju.

Ako Kupac ne zaprimi robu ili obavijest o neuspješnoj dostavi u očekivanom vremenu, Kupac treba obavezno o tome obavijestiti Arabica Gang kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Dostava pojedinačne kave i mjesečne pretplate iznosi 5,00 eura. Na sve narudžbe iznad 40,00 eura (unutar cijele Hrvatske) osim pretplate na kavu, dostava je besplatna. Dostava mjesečne pretplate u Rijeci i Zagrebu je besplatna. Dostava tromjesečne pretplate snižena je 33% i iznosi 10,00 eura, dok je dostava godišnje pretplate snižena 50 % i iznosi 30,00 eura!

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio i platio, iako je roba stigla u ispravnom stanju, Arabica Gang ima pravo tražiti od Kupca naknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga Dostavljača, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda Kupcu. Arabica Gang nije u mogućnosti utjecati na brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane Dostavljača. Kod zaprimanja paketa kupac ovjerava i potpisuje listu o primitku pošiljke.